Apunts Tecnologia 2n ESO

PRESENTACIÓ

Aquests són alguns dels apunts que faig servir per a donar classes de Tecnologia de 2n. de la ESO. Com veureu, són molt transversals però alhora estan dintre del temari oficial (com no podia ser d'altra manera!).

En ells treballem, principalment:

§ Lectoescriptura.

§ Pensament crític.

§ Competència digital.

§ Competència "Aprendre a aprendre".

En l'elaboració dels mateixos, he intentat seguir l'esperit del "decàleg de criteris de justícis social", dissenyat pel grup de la UAB GREDICS (https://ddd.uab.cat/record/220972)


13_RESUM ELECTRICITAT_Quadern alumne.pdf
4_Soldadura amb estany_Edu365_2018.Pdf
3_CONDUCTORS I AILLANTS_Edu3_2018.pdf
1_Questionari que es lelectricitat_v2.Pdf